Raportare sustenabilitate

Servicii

Raportare sustenabilitate

Directiva NFRD (Non-Financial Reporting Directive) a fost modificata de directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – 2022/2464/UE, care prevede obligativitatea companiilor cu peste 500 angajati de a intocmi incepand cu anul financiar 2024, un raport de sustenabilitate in conformitate cu standardele europene, ESRS (European Sustainability Reporting Standards) adoptate in 31.07.2023. Directiva a fost transpusa in legislatia romana prin OMF 85/2024  care impune ca Raportarea pentru durabilitate/sustenabilitate sa includa:

a)o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei entităţii, inclusiv cu privire la:

b)o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de entitate în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele entităţii legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente;

c)o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe;

d)o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;

e)informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere;

f)o descriere:

(i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară;

(ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale entităţii şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care entitatea trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea de către entităţi a unui proces de diligenţă necesară;

(iii) a oricăror acţiuni întreprinse de entitate pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni;

g)o descriere a principalelor riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv o descriere a principalelor relaţii de dependenţă a entităţii de astfel de aspecte, precum şi a modului în care entitatea gestionează riscurile respective;

h)indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a) – g)

Se estimeaza  ca aproximativ 150.000 de companii din toate domeniile de activitate sunt obligate sa intocmeasca rapoarte de sustenabilitate.

În anul 2025, cerințele de raportare  se vor extinde la toate companiile care îndeplinesc două din trei pentru următoarele criterii:

  • Active totale: 17.500.000 LEI (cca. 3.946.953 EUR);
  • Cifra de afaceri netă: 35.000.000 LEI (cca 7.893.906 EUR);
  • Numărul mediu de angajați în cursul exercițiului financiar: 50

În anul 2026, se vor extinde obligațiile de raportare si pentru IMM-urile cotate la Bursa.

Indirect CSRD impacteaza si  companiile mai mici, deoarece majoritatea fac parte din lanțurile de aprovizionare ale companiilor mari  care sunt obligate sa  respecte prevederile directivei. Pe cale de consecinta si acestea vor fi obligate sa adopte strategii pentru transformarea activitatilor in activitati mai sustenabile si sa monitorizeze progresul acestora.

Pentru o organizatie, sustenabilitatea nu se limitează doar la raportarea in conformitate cu reglementările, ea trebuie sustinuta de actiuni si monitorizarea rezultatelor acestora.

In calitate de consultanti, ne propunem sa sustinem companiile să-și înțeleagă propriul potențial pe piața durabilității. Raportarea ESG este  o modalitate excelentă pentru a colecta datele de referință privind sustenabilitatea, acestea putand fi apoi utilizate,  pentru a monitoriza progresul dar si pentru  a lua decizii pentru transformarea activitatii  in una sustenabila.

 

Ce este procesul de raportare ESG?

Raportarea ESG începe cu definirea priorităților, stabilirea și colectarea datelor. În practică,vom identifica aspectele relevante și importante pentru performanța companiei privind sustenabilitatea.

Odată ce domeniile prioritare au fost selectate (de exemplu, resurse și logistică), vom analiza ce date avem despre aceste domenii.

Dupa ce am stabilit indicatorii si sistemul de masurare al acestora, se completeaza raportul in conformitate cu cadrul de raportare ales, CSRG sau GRI (Global Reporting Initiative).

Procesul poate suna complex, dar consultantii nostrii sunt competenti,  experimentati si responsabili.

 

Cum va poate ajuta echipa noastră cu raportarea de sustenabilitate?

Creștem împreună cu clienții noștri – ajutăm la dezvoltarea sustenabilității într-un mod care funcționează cel mai bine pentru afacerea pe care o administrati.

Dorim sa punem la dispozitia dumneavoastra expertiza noastra privind sustenabilitatea astfel incat sa puteti construi afacerile viitorului.