Declaratie nefinanciara

Servicii

Declaratie nefinanciara

Directiva  2014/95/UE (cunoscuta sub numele de NFRD – Non-Financial Reporting Directive)  a fost transpusa prin OMFP Nr. 3.456 /2018 care prevede la art 7 si 8 obligatia ca – “Entitatile care la data bilantului depasesc criteriul de a avea un numar mediu de 500 de angajati, trebuie sa includa in raportul administratorilor o declaratie nefinanciara ce contine informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita.

 

Declarația nefinanciară poate fi intocmita si sub forma unui raport separat, cu conditia ca acesta sa fie aferent exercițiului financiar. In acest caz, raportul separat  trebuie publicat împreună cu raportul administratorilor sau trebuie să fie pus (într-un termen de maxim 6 luni de la intocmirea bilanțului), la dispoziția publicului, pe site-ul organizatiei, fiind, în același timp, menționat si în raportul administratorilor.

Ce informatii trebuie sa se regaseasca in declaratia nefinanciara?

 

In  declaratia nefinanciara este prezentata o descriere a modelului de afaceri și a politicilor adoptate de organizatie, rezultatele implementării acestor politici,  indicatorii de performanță, precum și eventualele riscuri care pot apărea și modalitatea prin care sunt gestionate. Dacă este cazul, declarația nefinanciară poate cuprinde și trimiteri sau explicații suplimentare referitoare la sumele raportate în situațiile financiare.

În ceea ce privește aspectele legate de :

  • Mediu – declaratia trebuie să conțină informații referitoare la efectul pe care îl au activitățile desfășurate de organizatie asupra mediului, dar și referitoare la modalitățile de utilizare a energiei regenerabile și neregenerabile, la emisiile de gaze, la poluarea aerului și la utilizarea apei.
  • Social si personal – declaratia trebuie sa contina informatii privind litigiile de personal, respectarea legislatiei privind munca si alti indicatori considerati relevanti
  • Respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita – declaratia trebuie sa prezinte politica adoptata de companie in acest sens si sa prezinte eventualele actiuni intreprinse si daca exista indicatori de monitorizare a acestora.

 

Incepand cu anul 2022 declaratia nefinanciara trebuie sa cuprinda si analiza privind alinierea activitatii companiei la Taxonomia UE definita de Regulamentul 852/2020.

Consultantii nostrii au experiență în sprijinirea mai multor companii în elaborarea declaratiei nefinanciare si va stau la dispozitie cu raspunsuri promte si de calitate.