Declaratie CBAM

Servicii

Declaratie CBAM

Regulamentul UE privind mecanismul de ajustare a carbonului la frontiera (CBAM / Carbon Border Adjustment Mechanism) publicat în Jurnalul Oficial UE, este un instrument care face parte din FIT 55 si a fost gandit cu scopul de a  proteja producatorii europeni, mari  consumatori de energie, de dezavantajele competitive rezultate din aplicarea reglementărilor de mediu și climatice.

Pentru a realiza acest lucru,  UE a luat decizia ca produsele și materiile prime provenite de la producatorii din afara UE, sa fie taxate suplimentar datorita  faptului ca sunt obtinute prin procese de productie  „mai murdare” care genereaza cantitati mari de emisii de CO2.

Regulamentul CBAM a intrat în vigoare de la 1 octombrie 2023, toate companiile din UE care importă din tari non-UE, fier, oțel, ciment, aluminiu, electricitate, îngrășăminte, hidrogen și unele produse din amonte și din aval (mai ales din fier și oțel), trebuin sa completeze si sa depuna declaratia CBAM.

Până în ianuarie 2030, se va evalua dacă CBAM va fi extins și la produse chimice și polimeri, precum și la alte produse din aval.

Aplicarea regulamentului CBAM se face in 2 faze:

Faza de tranziție (1 octombrie 2023 – 31 decembrie 2025)

În această fază, companiile vor trebui să completeze si sa depună trimestrial o declaratie in  Registrul Tranzitoriu CBAM.

În acest scop, trebuie calculate și documentate emisiile directe și indirecte (Scope 1 & 2) generate în procesul de producție al mărfurilor importate. Declaratia trebuie să conțină date privind cantitatea de import a emisiilor directe și indirecte de CO2  pentru produsele prevazute in lista, care provin din afara UE si  vor fi importate pentru a fi valorificate în UE.

În plus, declaratia trebuie să includă date despre  prețurile  plătite de catre producator  în țara de origine pentru emisiile de CO2  generate in procesul de productie pentru bunurile importate.

In faza de tranziție, nu se genereaza nicio obligatie de plata pentru produsele care fac obiectul declaratiei CBAM.

Mecanismul CBAM va fi implementat pe deplin începând cu 1 ianuarie 2026 cand companiile în cauză vor fi supuse unor obligații mai ample care includ:

  • necesitatea unei autorizații de depunere CBAM pentru așa-numitul statut „Declarant autorizat”.
  • verificarea datelor raportate privind emisiile directe și indirecte de către un verificator acreditat.
  • achiziționarea numărului corespunzător de certificate CBAM pentru a acoperi emisiile directe și indirecte încorporate in produsele importate printr-o platformă centrală.
  • întocmirea și depunerea unei declarații anuale CBAM până la data de 31 mai a fiecărui an calendaristic pentru emisiile asociate mărfurilor importate în anul calendaristic precedent.

Numărul corespunzător de certificate CBAM trebuie, de asemenea, să fie restituit până la acest termen.

 Consultantii nostrii  sunt bucuroși să vă ofere suport pentru :

  • Evaluarea portofoliului de produse afectat de CBAM.
  • Consultanta in procedura de achizitie pentru produsele prevazute in regulamentul CBAM pentru a obtine de la furnizorii documentele necesare pentru a putea completa declaratia CBAM.
  • Consiliere pentru completarea si depunerea declaratiei CBAM in registrul tranzitoriu.
  • Foaia de parcurs pentru perioada de tranziție, precum și pentru introducerea treptată in vederea conformarii pana la 1 ianuarie 2026.

Dacă aveți întrebări suplimentare despre CBAM și/sau oferta noastră, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.​